Överdrivet kursfall

Datum: 2008-01-09 15:06

Köp

H&M B

Kursfallet i H&M är dåligt underbyggt, enligt Placera.nu.

Nedgången betraktas därför som temporär. Justerad för utdelningen handlas aktien till p/e-talet 17,6 räknat på vinsten för innevarande år, skriver nättidningen. Med hänsyn till bolagets fortsatt höga resultattillväxt bedöms det vara attraktivt. Placera.nu rekommenderar köp på 3-6 månaders sikt och håller fast vid riktkursen 420 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
367,5 kr
Riktkurs:
420 kr

Rekommendation från: Placera.nu

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser