Överdriven nedgång

Datum: 2007-11-29 11:17

Trots en uppenbar risk för en fortsatt skakig börs rekommenderar Stockpicker öka i Vitrolife med en riktkurs på 40 kr på ett års sikt.

Stockpicker upprepar bedömningen att Vitrolife är ett förhållandevis tryggt bioteknikbolag. Kursnedgången sedan sommaren betraktas
som överdriven, men anses samtidigt visa den orättvisa risken med Vitrolife på en svajig börs.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,7 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser