OSE sätter fart på Enea

Datum: 2000-12-19 09:28

Köp

Enea

Matteus anser att Enea är lågt värderat relativt sina konkurrenter.

Bolagets realtidsoperativsystem OSE är en av världens snabbaste växande system mot så kallade säkerhetskritiska applikationer. Dessutom har Enea en lönsam och snabbväxande konsultverksamhet inom IT-området. Vidare räknar Matteus med att försäljningen av OSE ska ta fart under 2001. Matteus rekommenderar köp av aktien och sätter riktkursen till 52 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
38,2 kr
Riktkurs:
52 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser