Osäkert Telia

Datum: 2003-03-27 10:26

Börsinsikt anser att det råder osäkerhet kring Telia. Men värderingen bedöms som låg.

Den vinsttillväxt som TeliaSonera förväntas få under de närmaste åren ska ske genom kostnadsbesparingar. Det finns ett antal osäkra faktorer som på kort sikt gör Börsinsikt avvaktande till aktien. Men under förutsättning att bolagets långsiktiga förutsättningar blir gynnsamma bedöms det finnas en bra potential värderingsmässigt. Till följd av rådande bolagsspecifika osäkerhet blir dock rekommendationen neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,9 kr
Riktkurs:
32 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser