Osäkert på kort sikt

Datum: 2002-01-09 08:58

På lång sikt rekommenderar Merrill Lynch starkt köp av Nokia. I det korta perspektivet finns viss oro och banken ger sina kunder rekommendationen avvakta.

Efter den senaste tidens starka börsutveckling för telekombolagen återupprepar Merrill Lynch sin återhållsamma syn på utvecklingen för sektorn. Nokia är dock en av favoriterna i sektorn och när väl marknaden visar att den vänt på allvar kommer Nokia att utvecklas starkt. I nuläget finns fortfarande indikationer på att telefonvolymerna är sämre än väntat, enligt banken. I år spås en vinst på 6,10 kronor per aktie. Banken rekommenderar sina kunder att avvakta på kort sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
252 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser