Osäkerheten skingras i LME

Datum: 2001-05-18 15:50

Osäkerheten kring Ericsson har minskat och HQ.SE höjer rekommendationen för aktien till köp.

Ericsson ska som ett led i besparingsprogrammet minska personalen med 4000 i Sverige. Utvecklingen i övrigt går enligt plan och bolaget antyder att försäljningen är tillfredställande. HQ.SE bedömer att mobiltelefoniverksamheten inte kommer att gå med förlust andra halvåret. Detta på grund av de reserveringar för framtida kostnader som gör under första halvåret. Genom att redovisa stora omstruktureringskostnader redan det andra kvartalet kan Ericsson visa vinst andra halvåret. HQ.SE höjer rekommendationen för aktien från neutral till köp på 3-6 månaders sikt. Riktkursen är 90 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,5 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: HQ.SE

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser