Osäker på kort sikt, stark på längre sikt

Datum: 2009-12-11 12:19

Köp

H&M B

Bolaget

Bolaget lämnar novembers försäljningssiffror tisdagen den 15 december. Erik Penser FK förväntar sig en försäljningstillväxt på 5 % (konsensus 5,5 %) och i jämförbara butiker väntas en minskning med 5 % medan konsensus tror på en minskning med 4,2 %. Fondkommissionären trimmar sin EPS prognos för 2009 med 2 % men lämnar EPS prognoserna för 2010 och 2011 intakta. Erik Penser FK ser stor potential i H&M på längre sikt med en 12 månaders riktkurs på 475. I det kortare perspektivet har dem en försiktigare inställning.
Kurs då rekommendationen gavs:
395,5 kr
Riktkurs:
475 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser