Ortivus övervärderat

Datum: 2006-11-23 12:33

Ortivus är inte något rekommendabelt värdepapper i portföljen, enligt Veckans Affärer.

Tidningen skriver att bolaget håller på att knäckas av marknadsföringskostnaderna. För att Ortivus ska ha någon framtid måste det ut i vida världen och det är något som bolaget har ändlösa problem att genomföra, menar Veckan Affärer. Rörelsen i Ortivus värderas till drygt 300 miljoner kr, motsvarande 1,5 gånger omsättningen. Tidningen skriver att för ett bolag med så stora problem - och som aldrig visat någon förmåga till uthållig lönsamhet - kan den värderingen inte motiveras. Inte ens om Ortivus når sitt rörelsemarginalmål under 2008 ses potentialen som särskilt hög.
Kurs då rekommendationen gavs:
20 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser