Ortivus klart köpvärt

Datum: 2003-04-09 10:57

Ortivus-aktien är lågt värderad och bolaget bedöms av Affärsvärlden ha stor tillväxtpotential.

Tidningen skriver att Ortivus verkar stå inför ett större genombrott med bolagets huvudprodukt, patientövervakningssystemet Mobimed. Marknaden anses ha stor potential och bedöms ha lossnat ordentligt. Börsvärdet är 260 miljoner kr, vilket kan ställas mot kassan på 70 miljoner kr, det faktum att Ortivus är obelånat samt det återstående värdet på 100 miljoner kr av Philipsavtalet. Affärsvärlden menar att resten av Ortivus, i huvudsak Mobimed, därmed i princip inte är värderas till någonting. Den värderingen är inte rimligt enligt tidningen, som beräknar årets P/E-tal till 8. Rekommendationen är att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
20 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser