"Oron på marknaden överdriven" Foto: Richard Drew

"Oron på marknaden överdriven"

Publicerad 2016-01-29 15:09:00

Aktier Marknadens reaktioner under januari har varit överdrivna givet vad som hänt fundamentalt. Behåll aktier trots turbulensen som har varit, argumenterar Nordea i en färsk marknadssyn.

Budskapet är klart, behåll fokus på aktier trots turbulensen! Tillgångsslaget har de bästa avkastningsmöjligheterna under den närmaste framtiden, skriver bankens chefsstrateg Michael Livijn.

Marknaderna har präglats av motvind i början av året. Det är främst den förväntade lägre tillväxten i Kina och ett fortsatt oljeprisfall som spätt på oron. Men kraften i den motvinden försvagas under våren, tror Nordea trots att Kina betraktas som en ”nyckelrisk”.

Från toppen i april 2015 är globala aktier ned mer än 20 procent och är nära en ”bear-market”, enligt Nordea

De överdrivna reaktionerna är inget skäl till att avyttra aktier, utan avkastningsmöjligheterna ökar, vilket också gör att Nordea behåller övervikt i aktier.

Bästa aktieregion är Europa, med övervikt medan tillväxtmarknaderna är sämst med undervikt.

Den globala ekonomin stöds genom att utsikterna i de utvecklade länderna är ljusa, samt att Kinas ledning med alla medel har försökt undvika en hård landning.

Samtidigt är de fallande råvarupriserna inte ett lika stort problem för den globala ekonomin.

Slutligen kommer den Europeiska centralbanken ECB att fortsätta med stimulanserna, medan Fed i USA av alla tecken att döma är mycket försiktig i räntehöjningscykeln.

Christer Fälldin