Oron för råvarupriser är överdriven

Datum: 2010-03-26 13:38

Marknaden

Marknaden är orolig för ökande järnmalms- och kolkostnader för stålindustrin, eftersom båda utgör en risk mot bolagens vinster. Handelsbanken har uppmärksammat att spotpriserna för dessa råvaror har stigit dramatiskt och att detta troligtvis leder till högre kontraktspriser för 2010 (+50-70 %) i järnmalmsfallet). Banken tror dock att oron är överdriven för SSAB. Järnmalmskostnader utgjorde endast 5 % av bolagets totala kostnadsbas under 2009, och kostnaderna för kol utgjorde knappt 9 %. Det behövs bara små höjningar av stålpriset för att kompensera för dyrare järnmalms- och kolkostnader. I korthet menar banken att SSAB är bättre rustat än övriga stålproducenter. Vidare behåller banken SSAB som en av sina favoriter och de är övertygade om att konsensus är för pessimistiska på kort sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
116,6 kr
Riktkurs:
128,9 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser