Oro i Alfa Laval

Datum: 2002-11-04 11:30

Swedbank Markets sänker Alfa till neutral från tidigare öka.

Swedban anser att Alfa Lavals resultat som presenterades i förra veckan var något bättre än vad man väntat sig. Utsikterna för 2003 är försiktiga och Swedbank pekar på asbestproblematiken som ett orosmoment. Visserligen anser banken att kursfallet i samband med asbestnyheten var omotiverat stort men framhåller att risken i bolaget nu är större. Riktkursen sänks från 90 till 80 kronor och rekommendationen sänks från öka till neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,4 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser