Oriflame höjer utdelning

Oriflame höjer utdelning

Publicerad 2012-02-17 07:45:00

Delårsrapport Oriflame redovisar ett rörelseresultat, exklusive extraordinära poster, på 52,2 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2011 (61,0). Det framgår av bolagets delårsrapport.

Analytikerna hade räknat med att motsvarande rörelseresultat skulle bli 51,2 miljoner euro, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Därmed blev rörelseresultatet exklusive engångsposter 2 procent bättre än SME-snittet.

Nettoomsättningen blev 409 miljoner euro (440), jämfört med väntade 400 miljoner euro. I lokala valutor minskade omsättningen med 1 procent. Här var en minskning på 3,7 procent väntad.

Rörelsemarginalen blev därmed 12,8 procent (13,9). Analytikerna hade räknat med en marginal på 12,8 procent.

Bruttomarginalen för perioden uppgick till 65,7 procent (66,2), mot väntade 66,3 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 43,5 miljoner euro (59,5), exklusive strukturkostnader på totalt 3,8 miljoner euro. Här var analytikernas resultatförväntningar 41,5 miljoner euro, exklusive förväntade strukturkostnader om 4,0 miljoner.

Valutakurseffekter påverkade resultat före skatt negativt med 3,7 miljoner euro (+4,1).

Antalet konsulenter (tillväxten i säljkåren) minskade med 5 procent i snitt under det fjärde kvartalet och vid periodens slut hade säljkåren minskat med 4 procent.

Utdelningen föreslås bli 1:75 euro per aktie (1:50), att jämföra med förväntade 1:48 euro.

Följ de aktuella aktierna här

Oriflame Cosmetics