Orexo bättre än index

Datum: 2006-08-24 10:55

Bättre än index

Orexo

Carnegie rekommenderar bättre än index för Orexo.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för Orexo efter kvartalsrapporten. Rapporten var i linje med bankens estimat och alla projekt går bra och enligt förväntningarna, enligt Carnegie. Orexos forskningsportfölj är bred och inkluderar tre preparat som är långt framskridna, enligt Carnegie. Orexos intäkter under 2006-2008 kommer nästan uteslutande bestå av Rapinyl, Sublinox och OX17 milstolpesbetalningar, enligt Carnegie. Ytterligare uppsida gentemot förväntningarna inkluderar avtal med en partner för prekliniska projekten OX19 och OX40, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
117,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser