Öresund sämre än index

Datum: 2006-07-11 10:02

Sämre än index

Öresund

Carnegie rekommenderar sämre än index för Öresund.

Carnegie upprepar rekommendationen sämre än index för Öresund. Öresund rapporterade ett substansvärde per aktie på 122 kronor per 30 juni 2006, vilket var som förväntat, enligt Carnegie. Öresundaktien handlas sällan till en rabatt mot substansvärdet, utan oftast till en liten premie, enligt Carnegie. Den genomsnittliga premien har legat på 2 procent i år, och den nuvarande premien är 12 procent vilket är ned från den nyligen satta toppen på 19 procent, enligt Carnegie. Öresund har en god historik, men det är bättre att köpa de underliggande tillgångarna, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
137 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser