Öresund sämre än index

Datum: 2006-10-11 16:01

Sämre än index

Öresund

Carnegie rekommenderar sämr än index för Öresund.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Öresund. Öresund rapporterade ett substansvärde på 134 kronor per aktie, vilket var 2 kronor högre än Carnegies estimat, enligt Carnegie. Den största ökningen av innehav gjordes i Volvo, medan Fabege och Nobia fortfarande är de största innehaven, enligt Carnegie. Öresund har en stark historik, men aktien värderas till en premie och Carnegie har en neutral syn på portföljen, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
139 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser