Öresund - HQ Bank

Datum: 2010-09-01 17:38

Minska

Öresund

Finansinspektionen

Finansinspektionen återkallade under helgen HQ Bank ABs tillstånd att bedriva bank efter att bedömning gjorts om att HQ Bank övervärderat sin tradingportfölj och att riskkontrollen varit för bristfällig. Öresunds exponering mot HQ Bank uppgår till 749 MSEK, vilket motsvarar 10 % av bolagets substansvärde, exklusive den planerade nyemissionen. HQ Fonder, som togs över av Öresund i juni påverkas inte finansinspektionens beslut. I väntan på ytterligare information angående likvidationen av HQ Bank minskar Handelsbanken Capital Markets beräknade substansvärde för Öresund med 352 MSEK (preferensaktier och eviga förlagslån) till 114 kr/aktie. Rekommendationen Minska upprepas för Öresundsaktien och banken ser en begränsad uppsida från nuvarande kursnivå.
Kurs då rekommendationen gavs:
95 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser