Omstrukturering lyfter Gunnebo

Datum: 2001-09-10 14:28

H&Q Private Banking är positiv till den omstrukturering som Gunnebo genomför.

Mäklarfirman förväntar sig att införandet av Euron och anpassningar till Schengenavtalet kommer leda till ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter vilket kommer att gynna Gunnebo. Mäklarfirman räknar med att Gunnebo kommer att sälja enheten Gunnebo Engineering vilket möjliggör nya förvärv inom sektorn. H&Q tror att Gunnebos resultat för helåret kommer att uppgå till 210 miljoner kronor vilket är i linje med fjolåret. Försäljningen tros öka till 7 000 miljoner kronor samtidigt som vinst per aktie kommer att uppgå till 6,6 kronor under år 2001.H&Q anser att värderingen på kommande års vinst är köpvärd då Gunnebo fokuserar på tillväxt viket kommer att ge en god utveckling det kommande året till låg risk. H&Q rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
94 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser