Omstrukturering lyfter Bilia

Datum: 2001-06-14 10:32

Finanstidningen anser att Bilias pågående omstrukturering gör aktien klart köpvärd.

Bilia står starkt trots vikande nybilsförsäljning. Satsningen på service och butiksförsäljning ser enligt Finanstidningen ut att kunna ge resultat framöver. Bolagets mest osunda delar har sålts ut och reavinster från fastighetsaffärer påverkar resultatet positivt. Finanstidningen rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser