Omotiverat billig

Datum: 2010-06-08 17:29

SEB

SEB har träffat Mats Ödman, chef för investerarrelationer på Autoliv, och affärsanalytiker Henrik Karr. I USA har försäljningen varit stark under maj som uppgick till 11,8 miljoner enheter i årstakt. I Europa gick nyregistreringarna ner, men var ändå starkare än väntat. I Kina sjönk försäljningen av personbilar med 10 % jämfört med i april, men var 25 % starkare än i fjol. Autoliv handlas på till ett P/E-tal under 10 på årets prognos och rörelseresultatmultipeln (EV/EBIT) ligger vid 7,1. SEB anser att aktien i nuläget är lågt värderad, speciellt mot bakgrund av bilproduktionen i Europa, USA och Japan. Banken upprepar rekommendationen Köp och ingår i SEBs "Nordic Select".
Kurs då rekommendationen gavs:
377,1 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser