Ökat förvaltat kapital ökar hävstången

Datum: 2010-02-02 13:51

Köp

HQ

Erik

Erik Penser FK upprepar sin Köprekommendation för H&Q med en riktkurs på 165 kronor. De menar på att ett fortsatt bra kapitalflöde ger en stark intjäningsbas 2010. Förvaltat kapital växte med ytterligare 10 % under Q4 jämfört med Q3. Under 2009 växte förvaltat kapital med 50 % till 85 MDRSEK. En översyn av tradingen bör innebära minskad förlustrisk för denna verksamhet 2010. Erik Penser FK tror, i och med det högre förvaltade kapitalet, att EBIT för 2010 kommer att öka med 74 %. Erik Penser FKs EPS-estimat för 2010E är 8,16 kronor respektive 9,04 kronor för 2011E.
Kurs då rekommendationen gavs:
125,25 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser