Ökad nedsiderisk inför svagt H1

Datum: 2010-02-24 17:36

Neutral

ÅF B

Öhman

Öhman sänker rekommendationen för ÅF från Outperform till Neutral. Efter ett möte med bolaget ser Öhman ökad risk på nedsidan för aktien då det verkar som att bolaget, främst Engineering och Inspection, står inför ett svagt första halvår 2010. Engineerings orderingång under det fjärde kvartalet var svag och någon återhämtning verkar inte vara i sikte, utan kan mycket väl vara fortsatt svag H2 2010. Inspection har överskridit kostnaderna i den nya inspektionen av kärntekniska anläggningar. Kostnaden kommer antingen att belasta första eller andra kvartalet och Öhman estimerar kostnaden till cirka 10 MSEK under Q1. På kort sikt är Öhman positiv till bolagets utsikter för långsiktig tillväxt, vilket inkluderar både organisk expansion och ytterligare förvärv i Europa. Vill investerare bygga upp långsiktiga positioner rekommenderar Öhman att göra detta i nedgångar i aktiekursen, men anledning av den låga likviditeten i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
203 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser