Ökad försäljning från Doro

Ökad försäljning från Doro

Publicerad 2012-02-15 07:57:00

Börsguiden Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 19,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (34,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:67 kronor (1:78).

Nettoomsättningen uppgick till 264 miljoner kronor (229), medan orderingången var 195 miljoner kronor (165).

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor (26,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,9 miljoner kronor (103).

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (0:50).

Doro bedömer att försäljningstillväxten fortsätter. Investeringstakten i ny produktutveckling kommer att öka under 2012. Det skriver bolaget i bokslutskommunikén.

"Under 2011 ökade vi takten i våra produktinvesteringar. Blickar vi framåt mot 2012 kommer att vi att fortsätta med sådana investeringar för att öka tillväxten och utveckla verksamheten mot de behov som mer teknikvana seniorer har och underlätta vår expansion in i mhealth-sektorn. Vår starka finansiella position ger oss goda möjligheter att fullfölja denna strategi såväl organiskt som via förvärv", skriver Doros vd Jérôme Arnaud i rapporten.

Följ de aktuella aktierna här

Doro