Ökad försäljning framöver

Datum: 2010-05-20 17:29

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets höjer rekommendation för Micronic till Köp från tidigare Minska. Banken menar att marknaden för fotomasker (för bl.a. bildskärmar) under en längre tid kantats av överkapacitet. På senare tid har dock LCD-försäljningen börjat öka igen vilket leder till ökat kapacitetsutnyttjande för bolaget. Handelsbanken bedömer att försäljningen för 2011-2012 kommer att stärkas med stöd från LDI-området (Laser Direct Imaging) där bolaget samarbetar med Intel. Även försäljningsåterhämtningen av mönstergeneratorer väntas stärka resultatet. Till följd av detta anser Handelsbanken att aktien är attraktivt värderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,3 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser