Öka i Wallenstam

Datum: 2007-02-26 13:56

Handelsbanken rekommenderar öka för Wallenstam.

Svenska Handelsbanken upprepar rekommendationen öka för Wallenstam och riktkursen höjs till 170 kronor från 155 kronor efter bolagets rapport för det fjärde kvartalet. Wallenstam handlas till en premie mot substansvärdet på tre procent men det finns flera skäl till en högre premie, enligt Handelsbanken. Anledningen till att en högre premie är befogad är bolagets värdeskapande i dess projektutveckling, starka utsikter om fortsatta prisökningar på andrahandsmarknaden för bostäder, samt att de flesta av bolagets försäljningar sker till priser som är högre än aktuell värdering, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
158,25 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser