Öka i Volvo

Datum: 2006-05-23 17:37

Kaupthing rekommenderar öka i Volvo.

Kaupthing rekommenderar öka i Volvo med riktkurs 415 kronor. Kaupthing har nyligen höjt 2006 års prognos för rörelseresultatet för lastbilar med 2,9 procent på grund av förbättrade volymer i Europa, enligt Kaupthing. Ledningen verkar säker på dess vinstprognoser för både 2006 och 2007 på grund av en starkare efterfrågesituation än förväntat i Europa och Nordamerika, enligt Kaupthing. Volvos rörelsemarginal har förbättrats efter kostnadsbesparingar från nya produkter, prishöjningar, mer effektiva inköp samt produktivitetsökningar, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
333 kr
Riktkurs:
415 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser