Öka i Volvo

Datum: 2006-08-29 16:43

Kaupthing rekommenderar öka i Volvo.

Kaupthing upprepar rekommendationen öka i Volvo och riktkursen höjs till 446 kronor från 415 kronor. Den starka balansräkningen gör att Volvo är under press, enligt Kaupthing. Aktieägarna borde därför kunna erhålla någon form av kapitalåterbäring, enligt Kaupthing. Volvo vill antagligen ha en stark balansräkning under 2007, men en översyn av kapitalstrukturen skulle kunna leda till att nettokassan på 53 kronor per aktie delas ut, enligt Kaupthing. Volvo förväntas också reviderar de finansiella målen, enligt Kaupthing. Tillväxtmålet är lite ambitiöst men en rörelsemarginal på 5-7 procent över en konjunkturcykel förväntas kvarstå, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
405 kr
Riktkurs:
446 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser