Öka i Volvo

Datum: 2006-09-08 16:50

Handelsbanken rekommenderar öka i Volvo.

Handelsbanken sänker rekommendationen för Volvo till öka från köp efter den senaste tidens kraftiga aktiekursuppgång. Inträdet av nya ägare och Volvos överkapitaliserade balansräkning gör att Volvo kan bli tvingat att ändra finansiell policy, enligt Handelsbanken. Volvo skulle kunna dela ut 110 kr per aktie med en nettoskuldsättningsgrad på 50 procent, enligt Handelsbanken. En uppdelning av bolaget kommer dock inte ske med tanke på synergierna, anser Handelsbanken. På tolv månaders sikt kan uppsidan vara 10-15 procent, anser Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
428 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser