Öka i Volvo

Datum: 2006-09-26 15:24

Handelsbanken rekommenderar öka i Volvo.

Handelsbanken rekommenderar öka i Volvo. Volvos aktieköp i Nissan Diesel kommer på sikt leda till att hela Nissan Diesel köps upp av Volvo, enligt Handelsbanken. En sådan affär väntas dock ta längre tid än Renault- och Mackaffärerna, enligt Handelsbanken. Volvo vill inte i nuläget ta de omstruktureringskostnader som ett köp skulle innebära och inte heller integrera Nissan Diesel samtidigt som den nordamerikanska marknaden väntas vända ned 2007, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
422,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser