Öka i Volvo

Datum: 2007-02-05 15:08

SEB rekommenderar öka i Volvo.

SEB rekommenderar fortsatt öka för Volvo efter helårsrapporten. Det underliggande resultatet kom in sämre än förväntat men den största delen i avvikelsen förklaras av större negativa valutaeffekter och större produktionsomställningskostnader, enligt SEB. Tillväxten i orderingången var klart positiv tack vare stark europeisk efterfrågan, enligt SEB. Det betyder att Volvo kommer att kunna hantera det tuffa året 2007, med nedgången på den amerikanska marknaden, med i stort sett oförändrad vinst per aktie, enligt SEB. Volvo är fortfarande attraktivt värderad, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
523,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser