Öka i Volvo

Datum: 2009-07-22 11:02

Handelsbanken rekommenderar öka i Volvo

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka i Volvo med riktkurs 60 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var sämre än väntat i omsättning, vinst och leverenser, enligt Handelsbanken. Detta motverkades dock något av bättre kassaflöde och lagerminskningar, enligt Handelsbanken. Estimatet för 2010 år EBIT behålls oförändrat medan 2009 års estimat sänks, enligt Handelsbanken. Förlusterna förväntas vända till vinst under fjärde kvartalet 2009 och en cyklisk återhämtning väntas under 2010, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
52,25 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser