Öka i Trelleborg

Datum: 2004-03-02 15:44

Alfred Berg anser att firmans kunder bör öka innehaven i Trelleborg.

Efter ett lunchmöte med Trelleborg anser Alfred Berg att det fortfarande finns ett ”value case”. Mäklarfirman spår att Trelleborg kommer att ha ett så starkt kassaflöde så att balansräkningen stärks rejält och därmed ge fortsatt hög utdelning. Sett till Alfred Bergs prognoser är p/e-talet för 2004 och 2005 9,6 respektive 8,7, vilket är betydligt lägre än sektorn som helhet. Riktkursen sätts till 150 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
141,25 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser