Öka i TietoEnator

Datum: 2006-03-29 17:17

Öka

Tieto

Handelsbanken rekommenderar öka i TietoEnator.

Handelsbanken rekommenderar öka i TietoEnator. TietoEnators aktie reagerade negativt på rapporten för fjärde kvartalet vilket skapar ett intressant läge att ta position i aktien inför rapporten för första kvartalet eftersom denna förväntas bli stark på grund av en positiv påskeffekt och en underliggande organisk tillväxt på över 4 procent, enligt Handelsbanken. Huvudanledningen till den negativa reaktionen efter den senaste rapporten var omstruktureringar, men återbetalningen är dock snabb, enligt Handelsbanken. TietoEnator är ett av de bäst skötta bolagen i den europeiska IT sektorn och värderingen är attraktiv med ett högt kassaflöde i förhållande till börskurs, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
290,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser