Öka i Tieto

Datum: 2001-01-17 16:52

Öka

Tieto

Tietoenators avsiktsförklaring med den finska Rautaruukki om att köpa ståltillverkarens IT-avdelning kan öka Tietoenators omsättning med mellan 12-18 miljoner euro.

Går ordern igenom ökar den Tietoenators omsättning med drygt en procent. Aros räknar med att priset för de omkring 150 anställda kommer hamna kring 10 miljoner euro. Samtidigt räknar banken med att outsourcingavtal såsom detta brukar leda till en rörelsemarginal på tio procent eller mer vilket är något över Tietoenators rörelsemarginal. Nordbanken rekommenderar fortsatt köp fram till den 15 februari då bolaget presenterar sitt bokslut. Man höjer dock ett varningens finger då aktiekursen har stigit de senaste veckorna på förhoppningar om att Tietoenator ska överträffa marknadens förväntningar i samband med rapporten. Riktkursen är satt till 38 euro vilket i dagsläget innebär omkring 340 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
319 kr
Riktkurs:
340 kr

Rekommendation från: Nordbanken Aktier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser