Öka i Telia/Sonera

Datum: 2002-11-13 13:23

Finska Evli rekommenderar öka i Sonera/Telia.

Den finska mäklarfirman Evli spår nu att Telia redan inom en vecka kan ha nått 90-procentströskeln i Sonera. Evli anser att risken för att fusionen inte skall bli av är mycket liten. Vidare menar Evlia att Sonera nu har börjat få en klarare och bättre prisstrategi på den finska mobilsidan, vilket anses som positivt. Rekommendationen blir såleds att öka i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,8 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser