Öka i TeliaSonera

Datum: 2008-10-30 12:23

Öhman rekommenderar öka i TeliaSonera

Öhman rekommenderar öka i TeliaSonera. Telenor köper en andel i den Indiska operatören Unitech Wireless som täcker hela Indien, enligt Öhman. Finansieringen görs genom en kombination av kortsiktig kapitalinjektion samt en emission, enligt Öhman. Affären är intressant ur industrisynpunkt, men ur finansiell synvinkel är det vågot, enligt Öhman. TeliaSonera tittar också på att förvärva tillväxt framöver, och som Telenor, utan att ändra utdelningspolicyn, enligt Öhman. Det återstår att se om detta adderar till aktieägarvärdet på lång sikt, enligt Öhman.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,2 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser