Öka i Telia

Datum: 2002-09-13 09:09

Finska Evli rekommenderar sina kunder att öka i Telia.

Finska Evli anser att det är bra att Telia tar krafttag i sin del International Carrier för att därmed få fart på lönsamheten. Evli menar nu att IC har bättre förutsättningar att nå ett positivt kassaflöde redan 2003. Evli menar att det är mycket positivt att Telias ledning tar krafttag för att fokusera på lönsamhet och samtidigt ha noll tolerans i dåliga delar av bolaget. Rekommendationen öka kvarstår med riktkursen 34 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
29 kr
Riktkurs:
34 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser