Öka i Tele2

Datum: 2005-11-10 10:07

S-E Banken upprepar sin rekommendation i Tele2.

SEB rekommenderar öka i Tele2 efter kapitalmarknadsdagen. Fokus låg på de förvärv som genomförts och Tele2 förmedlade att kostnaderna för implementering av de förvärvade bolagen var betydligt högre än vad SEB räknat med. Samtidigt angav Tele2 att bolaget har ytterligare förvärvskapacitet på 15 miljarder kronor. Kapitalmarknadsdagen ger inte några skäl att ändra på synen på aktien anser SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser