Öka i Swedish Match

Datum: 2004-03-15 15:29

SEB rekommenderar sina kunder att öka innehaven i SEB.

SEB Enskilda Banken menar att den gamla tvisten mellan Swedish Match och UST nu oväntat lösts. Nyheten är både överraskande och positiv, menar banken. Banken menar vidare att skadeståndet från UST skapar stort utrymme för aktieåterköp nästa år, vilket ligger till grund för fortsatt god utveckling av vinsten per aktie, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,75 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser