Öka i Swedbank

Datum: 2009-07-21 10:19

Handelsbanken rekommenderar öka i Swedbank

Handelsbanken behåller rekommendationen öka i Swedbank efter kvartalsrapporten. Förutom att Swedbank rapporterade ett något svagare resultat före skatt än väntat innehöll rapporten för det andra kvartalet inga större överraskningar, enligt Handelsbanken. Positivt var att kreditförlusterna ivSverige var oförändrade under kvartalet jämfört med det föregående, enligt Handelsbanken. På den negativa sidan återfanns ett svagt räntenetto, enligt Handelsbanken. På sektornivå räknar banken med en successivt förbättrad visibilitet rörande kreditförlusterna under de kommande kvartalen, vilket torde medföra en återgång till mer normaliserade värderingar, enligt Handelsbanken. Trots att vi banken med en fortsatt hög kursrörlighet i Swedbankaktien under de kommande kvartalen, en funktion av hög prognosrisk, borde ovanstående gynna Swedbank relativt sina sektorkonkurrenter, inte minst givet en betydande värderingsrabatt, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser