Öka i Stora Enso

Datum: 2004-02-06 09:08

Alfred Berg rekommenderar sina kunder att öka i Stora Enso.

Alfred Berg anser att Stora Ensos rapport var i linje med vad som var väntat efter att bolaget tidgare flaggat för en lägre vinst. 2004 samt 2005 ger Alfred Bergs prognoser p/e-tal på 23,8 respektive 13,1. Vidare anser mäklarfirman att Stora Enso har en mycket stark balansräkning. Riktkursen sätts till 110 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser