Öka i Stora Enso

Datum: 2005-10-31 14:49

Mandatum rekommenderar öka i Stora Enso.

Mandatum rekommenderar öka i Stora Enso med riktkurs 114,60 kronor. Stora Enso handlas till en klar rabatt gentemot sektorn även efter justeringar för 2006 efter den sämre än väntat rapporten för tredje kvartalet enligt Mandatum. Stora Enso är attraktiv baserat på att Stora Enso kommer minska överkapaciteten och lönsamheten kommer förbättras genom ett kostnadsbesparingsprogramm samtidigt som efterfrågan på och priser för magasinpapper kommer förbättras anser Mandatum. Vinst per aktie förväntas bli 2,39 kronor för 2005 och 6,98 kronor för 2006 enligt Mandatum.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,75 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Mandatum

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser