Öka i Stora Enso

Datum: 2006-10-31 15:58

SEB Enskilda anser att det är dags att öka i Stora Enso.

SEB Enkilda rekommenderar öka i Stora Enso efter kvartalsrapporten. Rapporten uppvisade ett bättre resulat än väntat, men avvikelsen kom dock från poster som inte ingår i kärnverksamheten, enligt Enskilda. Enskilda höjers vinstprognoserna för 2006 till 2008 efter rapporten, men banken ligger ändå 13 procent under marknadens prognos för vinst per aktie på grund av att banken ha en försiktigare syn på energikostnadsutvecklingen, enligt Enskilda. Banken sänker samtidigt antagandena för den europeiska LWC-marknaden, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
118 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser