Öka i SSAB

Datum: 2006-03-29 17:18

Handelsbanken rekommenderar öka i SSAB.

Handelsbanken rekommenderar öka i SSAB. Efter att ha talat med en av SSABs större kunder i Sverige är Handelsbankens uppfattning att risken på estimaten är på uppsidan efter prisminskningarna bedöms från kundens sida bli mindre än de som Handelsbanken använt i prognoserna, enligt Handelsbanken. Om kundens scenario blir verklighet skulle Handelsbanken behöva höja vinstprognosen med 3 kronor, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
376,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser