Öka i SSAB

Datum: 2008-04-24 10:53

Erik Penser Fondkommission rekommenderar öka i SSAB

Erik Penser Fondkommission upprepar rekommendationen öka i SSAB och riktkursen höjs också till 215 kronor från tidigare 195 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var mycket stark, enligt Penser. De främsta anledningarna till den upprepade rekommendationen och höjda riktkursen är en högre prisökningseffekt på helåret, en svag dollar som bidrar till lägre kostnadsökningar samt höjda estimat, enligt Penser. En något bättre prisbild än i tidigare prognos i kombination med lägre kostnadsantaganden gör att rörelsemarginalen justeras upp till 20 procent från 19 procent för 2008, enligt Penser. Vinst per aktie förväntas bli 20,91 kronor för 2008 och 21,30 kronor för 2009, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
203 kr
Riktkurs:
215 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser