Öka i SKF

Datum: 2003-03-25 10:20

Öka

SKF B

Evli sänker sin rekommendation på SKF till att öka från tidigare köp.

Efter den senaste tidens starka kursuppgång anser nu finska Evli att potentialen i SKF har minskat, vilket föranleder mäklarfirman att sänka sin rekommendation till att öka. Prognoserna bibehålls men Evli menar att det finns risk i dessa då bilproduktionen för närvarande är svag samt att prognosen för framtiden ser fortsatt dyster ut. Riktkursen på 280 kronor behålls.
Kurs då rekommendationen gavs:
227 kr
Riktkurs:
280 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser