Öka i SKF

Datum: 2008-02-05 14:37

Öka

SKF B

Handelsbanken rekommenderar öka i SKF

Handelsbanken rekommenderar öka i SKF och riktkursen höjs till 125 kronor från 115 kronor efter kvartalsrapporten. Anledningen är att SKFs serviceverksamhet presterade bättre än förväntat. Det finns goda möjligheter att SKF uppvisar stark lönsamhet och tillväxt trots att makroekonomiska indikatorer är svaga. Till följd av kvartalsrapporten höjs estimaten för rörelsemarginalen under 2008 med 4,5 procent och med 2,4 procent för 2009, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,625 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser