Öka i Skanska

Datum: 2002-06-04 09:25

Handelsbanken anser att deras kunder bör öka innehaven i Skanska.

Handelsbanken menar att Skanska trots ett svagt första kvartal är att betrakta som favorit på byggsidan. Banken är övertygad om att Skanska är på rätt väg mot ökad lönsamhet. Bolagets problem i Polen och i Danmark är nu under kontroll, vilket medför ökad stabilitet. Banken anser att värderingen är attraktiv och rekommenderar öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser