Öka i Skanska

Datum: 2007-02-20 15:11

Handelsbanken rekommenderar öka i Skanska.

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka i Skanska och riktkursen höjs till 160 kronor från 105 kronor efter rapporten för fjärde kvartalet. Rapporten var sämre än både marknadens och bankens egna prognoser, enligt Handelsbanken. Justerat för förlusterna i den danska verksamheten överträffade dock Skanska förväntningarna, enligt Handelsbanken. Prognoserna för vinst per aktie höjs med två procent för de kommande två åren mot bakgrund av ökade investeringar och en stark orderingång, enligt Handelsbanken. Skanskas översyn av de finansiella målen under den andra halvan av året kan även ge aktien extra bränsle, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
154,5 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser