Öka i Securitas

Datum: 2002-11-12 10:52

Bankaktiebolaget JP Nordiska rekommenderar sina kunder att öka i Securitas.

JP Nordiska menar att kursfallet efter rapporten varit en överreaktion och manar sina kunder att öka i aktien. Rapporten var visserligen något svagare än väntat men verkligen ingen katastrof. Den organiska tillväxten i USA kommer innevarande år att understiga det långsiktiga målet på 5 procent, vilket reser frågetecken kring takten i omstruktureringsarbetet, skriver Nordiska. I år spås en vinst på 4,1 kronor per aktie. De kommande två åren väntas resultatet stiga till 4,8- respektive 6,3 kronor per aktie. Riktkursen anges till 130 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,5 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Nordiska

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser